Bli Experiment

 

För att bli en del av gemenskapen i LoL6 så behöver man vara med under vår aspirantperiod (aspning) som sker efter höstmottagningen den håller på till ca mitten av november och under den tiden kallas aspiranterna för Experiement med ett nummer som korrensponderar till den sökande generationen, och man bär en rosa reflexväst som visar att man är en del av LoL6. Experimentet får vara med och jobba på våra arrangemang och har vissa uppdrag och uppgifter de ska klara av och genomföra innan invalet i november!

Är man sugen på att ta reda på vad det kan innebär att vara en del av LoL6 redan innan höstens aspning kan man hänga med på våra arrangemang som gäst eller att få prova att jobba om man vill redan under våren. Man kan även få följa med oss på phestresor/utlandsphester i andra svenska studentstäder och då åka i vårt lag! Under denna tiden fram till den riktiga aspningen startar kallas man för Preexpriment, och då bär man rosa reflexband med ”LoL6” på på båda armarna, förutom på phestresor då man bär ha reflexväst av praktiska skäl.

Hur får man då info om detta? Jo, man kontaktar vår Jumba (Tajgär atm), genom t.ex. vår facebooksida som kommer att lägga till dig i vår grupp på Facebook för dem som vill vara Experiment!