ROFLare

ROFLare är namnet på våra gamlingar och det står för Really Old Fucking LoL6or!

Efter att ha avbockat ett antal särskilda krav under sitt sittande år blir man ROLFare, har man inte klarat av dessa krav eller inte suttit med i styrelsen alls är man fortfarande medlem i LoL6 och hamnar under ”övriga medlemmar”.

16/17